top of page
IMG_6890.jpg

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí 

Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti HYTTA s.r.o, IČO: 175 90 418, Velké Karlovice 490, 756 06 (Provozovatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.hytta.cz (Web) a poskytovatele služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na Webu (Podmínky), zejména ubytovacích služeb (Služby) .

Přečtěte si, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste uživatelem našich Služeb, například pokud si rezervujete pobyt v Hyttě, pokud si objednáte dárkový voucher, ale taky pokud nám dodáváte služby nebo s námi jinak spolupracujete (Vy). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

S jakými osobními údaji pracujeme? 


S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám (například když si rezervujete pobyt v Hyttě, objednáváte dárkový voucher nebo jiné související služby) a při využívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte, když žádáte o práci u nás nebo když nám dodáváte služby.

Kdo s Vašimi údaji pracuje? 


Provozovatel jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na adrese info.hytta@gmail.com.


Proč s Vašimi údaji pracujeme?


(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když si u nás rezervujete pobyt, budeme muset pracovat s Vašimi údaji po nezbytnou dobu před a v průběhu ubytování, abychom Vám mohli v pořádku poskytnout Služby, které jste si objednali.

(B) Abychom propagovali a zlepšovali Služby. Pokud užíváte naše Služby, například pokud si rezervujete pobyt nebo pokud se přihlásíte na nějakou naši akci, budeme Vás čas od času informovat o novinkách ohledně možností ubytování nebo této akce nebo ohledně podobných Služeb. Zasílání těchto informací ovšem můžete kdykoliv odmítnout. Pokud se účastníte naší akce nebo pokud se ubytujete v Hyttě, můžeme Vaši fotku z účasti na akci a/nebo Vaši fotku z pobytu, pořízenou s Vaším vědomím, využít k propagaci. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem.

(C) Abychom ochránili svá práva. Například pokud nám udělujete licenci k Vašemu příspěvku, potřebujeme si uchovat Vaše identifikační údaje. To je naším oprávněným zájmem.

(D) Abychom s Vámi jednali o Vašem zaměstnání u nás.

(E) Abychom s Vámi jednali o Vašich službách pro nás.

(F) Abychom mohli plnit a čerpat smlouvu o Vašich dodávkách nebo službách pro nás. To je plněním smlouvy i naším oprávněným zájmem.

 

Jak dlouho budeme s údaji pracovat


S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud Vám poskytujeme naše Služby nebo dokud Vám dodáváme objednaný produkt.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo dokud takové zpracování oprávněně neodmítnete.

S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi.

S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud jednáme o Vaší práci u nás, ale ne déle než 6 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám.

S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud jednáme o navázání spolupráce o poskytování Vašich služeb pro nás, ale ne déle než 6 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám.

S údaji k účelu (F) budeme pracovat, dokud nám dodáváte služby nebo zboží. 


Kde s Vašimi daty pracujeme?
V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana náležitě zajištěna podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.


Vaše práva
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info.hytta@gmail.com a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).
 

Dopřejte si pár nezapomenutelných dní na kouzelném místě
bottom of page